Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...โรงแรมอินโดจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
1.สระแก้วสระขวัญ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ติดกับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่ในซอยเทศบาล 2 ตรงกม. ที่ 246 ก่อนเข้าตัวเมืองเล็กน้อย
 
 
2. ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกษม
 
   
 
3.1น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 800 เมตร
3.2น้ำตกผาตะเคียน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กม. ห่างจากน้ำตกปางสีดาประมาณ 2.5 กม.
3.3กลุ่มน้ำตกแควมะค่า จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหลัก กม.ที่ 40 ให้เดินเท้าต่ออีกประมาณ 6 กม.
3.4น้ำตกถ้ำค้างคาว จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหลัก กม.ที่ 22 เดินเท้าต่ออีกประมาณ 10 กม.
3.5จุดชมวิว เป็นหุบเขากว้าง อยู่ประมาณ กม.ที่ 25 และกม.ที่ 35
3.6แหล่งจระเข้น้ำจืด ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กม. เข้าไปทางหมู่บ้านคลองผักขม-ทุ่งโพธิ์ อีกประมาณ 50 กม.
 
 
4.อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กม.
 
 
5.น้ำตกท่ากระบาก อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
 
 
6.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหมากฝ้าย การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกันกับอุทยานฯ ปางสีดา
 
 
7.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
 
8.วันนครธรรม หน้าวัดติดกับที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร และสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร ห่างจากสถานีรถไฟ และถนนสุวรรณศรประมาณ 1 กม.
 
 
9.หมูบ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งมหาเจริญ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ถึงหลัก กม.ที่ 121 เลี้ยวขวาเข้าถนนตาหลังใน-คลองตาศูนย์ประมาน 19 กม.
 
 
10.โรงพยาบาลวังน้ำเย็น เป็นต้นแบบทางการบำรุงบำบัดสุขภาพด้วยสมุนไพร อยู่บนทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ กม.ที่ 105
 
 
11.สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่
 
 
   
12.ถ้ำน้ำ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง็อก และเทือกเขากกมะม่วง การเดินทางจากอำเภอวังน้ำเย็น 47 กม. เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าอำเภอคลองหาดอีก 13 กม. ถึงที่ว่าการอำเภอคลองหาดแล้วไปทางบ้านเขาจันทร์แดงอีก 16.7 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าเขาตาง็อกอีก 18 กม. ถึงปากถ้ำ
 
 
13.พระสยามเทวาธิราชจำลอง อยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ
 
 
14.วันอนุบรรพต หรือเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร แยกจากถนนสุวรรณศร ไปตามถนนธนะวิถี ทางไปอำเภอตาพระยา ระยะทางประมาณ 1 กม.
 
 
15.ปราสาทเขาน้อยสีชมพตั้งอยู่ในวัดเขาน้อยสีชมพู ตำบลคลองน้ำใส ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กม.
 
 
   
16.ประตูชัยอรัญประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม
 
 
17.ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก หรือที่เรียกกันว่าตลาดโรงเกลือ อยู่ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กม.ติดชายแดนไทย-กัมพูชา การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 เส้นสระแก้ว-อรัญประเทศ
 
 
18.อุทยานแห่งชาติตาพระยา การเดินทางไปอุทยานฯ ตาพระยาให้มาตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านตัวจังหวัดสระแก้ อำเภอวัฒนานคร เมื่อถึงอำเภออรัญประเทศให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 348 เมื่อเลยจากอำเภอตาพระยามาได้ประมาณ 27 กม. มีเส้นทางเข้าสู่ตัวอุทยานฯ เป็นลูกรังอัดแน่นเข้าไปอีกประมาณ 13 กม. ถึงที่ทำการอุทยานฯ
 
 
   
19.ปราสาทสด๊กก็อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง การเดินทางใช้เส้นทางสายอรัญประเทศ-ตาพระยา หรือทางหลวงหมายเลข 348 ประมาณ 25.5 กม. จะถึงทางหลวงหมายเลข 3381 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 10 กม. จะเห็นสถานีอนามัยโคกสูงอยู่ขวามือ เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ 4 กม. ผ่านโรงเรียนหนองเสม็ด ถึงกม.ที่ 12 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2.5 กม. ถึงปราสาทสด๊กก็อกธม
 
 
20.ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขาม และบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 36 กม. การเดินทาง ถ้าเดินทางจากอรัญประทศ ไปตามทางหลวงหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ-ตาพระยา เลี้ยวซ้ายที่บ้านกุดเตยหลัก กม.ที่ 35-36 ตามทางหลวงหมายเลข 3486 ถึงบ้านโคคลาน หลัก กม.ที่ 8-9 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายบ้านโคคลาน-หนองผักแว่น ระยะทาง 18 กม. จากหนองผักแว่นเป็นถนนลูกรังเข้าไปถึงปมูบ้านระยะทาง 1 กม.
 
 
21.สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาฉกรรจ์ อยู่ภายในวัดเขาฉกรรจ์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองฯ ประมาณ 17 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 317 (สระแก้ว-จันทบุรี) ระหว่างกม.ที่131-132 และแยกซ้ายอีกเล็กน้อย ตัวเขาเป็นเขาหินปูน
 
 
22.อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ มาตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณกม.ที่ 138 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 10 กม.
 
 

เทศกาลงานประเพณ
 
 
1.งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
 
2.งานวันแคนตาลูป จัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
 
 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
 
1.ข้าวหลามบ้านพร้าว แหล่งทำอยู่ที่ บ้านพร้าว หมู่ 1 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
2.แคนตาลูป
3.ผ้าไหมบ้านหันทราย แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ บ้านหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
4.เครื่องจักสาน ได้แก่ ไซ กระชัง ตะข้อง แหล่งผลิตอยู่ที่ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
5.จักสานล้อมเซรามิก เป็นจักสานจากไม้ไผ่ ล้อมเครื่องเซรามิกและไม้ แหล่งผลิตอยู่ที่หมู่บ้านชัยพัฒนา หมู่ 13 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
6.ผลิตภัณฑ์ไม้ หาซื้อได้ที่สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ และร้านเฟอนิเจอร์ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 317 กม.ที่ 117-118 และที่สามแยกสระแก้ว
7.ของโบราณ ของเก่า จำพวกเครื่องทองเหลือง พระพุทธรูปดินเผา
 
     
โรงแรมอินโดจีน
เลขที่ 154 หมู่ 6 ถ. ธนะวิถี ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
เบอร์โทรศัพท์ (037) 232-588, 232591 , 232-116 , 223325
โทรสาร (037) 223-324
E-mail:
 
 
 
 


Design by : WebSiteLogOn.com